Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer er besluttet og utgitt av Styret i Norway Seafoods Group AS.

Disse retningslinjene gjelder for styrer, alle ansatte og innleid arbeidskraft, både på produksjons-, administrasjons- og ledelsesnivå i konsernet og i alle datterselskaper. Videre gjelder de for alle selskaper der Norway Seafoods eller datterselskaper har en kontrollerende eierandel. Selskaper der Norway Seafoods eller datterselskaper har eierskap som ikke er kontrollerende skal oppfordres til å slutte seg til retningslinjene.

Ansatte som arbeider med uavhengige tredjeparter som leverandører, konsulenter, rådgivere, agenter eller lignende må gjøre disse kjent med selskapets etiske retningslinjer og sikre at disse samtykker i å overholde aktuelle deler av de etiske retningslinjene. Dersom det er nødvendig må tiltak gjennomføres for å sikre at disse etterlever retningslinjene, og om tredjeparten viser manglende evne til å følge Norway Seafoods etiske retningslinjer skal samarbeidet avsluttes. 

Etiske retningslinjer.
© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta