Kvalitet

All fisk skal graderes i henhold til vårt kvalitetssystem. Systemet er enkelt og alle kjøpestasjoner skal ha synlig oppslag om dette. Kriteriene for kvalitet er

·        Bløgging

·        Tekstur / rødslåtthet

·        Sløying / innvoller

·        Temperatur

Fiskens kvalitet loggføres i vår kvalitetsdatabase for senere etterkontroll. Fisker skal motta tilbakemelding på kvalitetsgraderingen, og våre medarbeidere plikter å forklare eventuell nedklassing av fisken. På sluttseddel skal det påføres en overordnet vurdering av fangsten.

For høyeste kvalitet (kvalitet 1) kreves at fisken er godt utblødd og fri for blod i buken. Den skal være blank i skinnet, ikke misfarget eller bløt. Sløyesnittet skal være rett og i riktig lengde, og buken skal være fri for innvoller. Temperaturen skal være under 2 grader.

 

Ordinær kvalitet (kvalitet 2) skal også være godt utblødd, men kan være dårlig skylt. Det skal ikke være blod i buken. Den skal ikke være klemt, men kan ha innslag av bløthet eller misfarging. Sløysnittet skal være rett, men ubetydelige rester av slog kan finnes. Den skal være under 4 grader.

 

Dårlig kvalitet (kvalitet 3) kjennetegnes av en eller flere alvorlige feil. Eksempler på slike er: Blod i buken eller rød i nakken. Skinn og buk kan være misfarget. Sløyesnittet er ikke rett, og det kan være for kort eller langt. Slogrestene er omfattende eller temperaturen er over 4 grader.
© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta