Langs hele kysten

Bilde

Norway Seafoods’ viktigste leverandører er fiskere langs kysten. Over 600 fartøyer selger i løpet av et år sin fangst til en av våre kjøpestasjoner, og vi kjøper årlig opp mot 50 000 tonn med fisk fra Lofoten i sør og hele kysten nordover og østover til Vardø.

Vårt mål er å få nordmenn, og forbrukere ellers i verden, til å spise mer torsk. Vi vil inspirere forbrukerne gjennom å skape nye og flotte produkter av torsken. For å lykkes med dette må vi ha et nært og godt samarbeid med fiskerne langs kysten.

Fersk fisk av god kvalitet er grunnlaget for at vi kan betjene våre kunder med kvalitetsprodukter. Våre kjøpestasjoner skal være effektive, håndtere sesongene og tilby god service. Vi har over 20 kjøpestasjoner i vårt nettverk. Gjennom å utnytte de beste mulighetene i markedet skal vi være konkurransedyktige på pris.

Fiskerne og vi i Norway Seafoods er i samme båt. Vi mener at vi må løfte sammen for å skape lønnsomme og gode arbeidsplasser, både på sjø og land. Fiskere som samarbeider med Norway Seafoods bidrar til økt verdiskapning i nord.

For å utvikle markedet for norsk torsk og lønnsomheten for alle involverte, arbeider vi for å bedre kvaliteten på produktene. God kvalitet på produktene er betinget av god kvalitet på råvaren.  Å levere kvalitetsfisk skal lønne seg – god kvalitet skal gi høyere pris enn dårlig kvalitet. Vårt system for kvalitetsvurdering er enkelt og gjennomsiktig, og bygger på retningslinjene fra Norges Råfisklag. Vi ønsker tilbakemelding på den jobben vi gjør.

For english readers: This section is in Norwegian only. If you want to know more about our sourcing stations and service, please contact Ørjan Nergaard or contact FIRMAPOST or telephone.
© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta