Norway Seafoods Q2 2016: Lavere salgsvolumer

Oslo, 19. juli 2016: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i andre kvartal på minus 19 millioner. Salgsvolumene gikk ned i forhold til samme periode i 2015 og marginene på ferske produkter var svake.

More

Norway Seafoods Q1 2016: Lønnsom filetproduksjon i Norge

Oslo, 4. mai 2016: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i første kvartal på 14 millioner. Filetproduksjonen i Norge var lønnsom, volumene økte, og priser og marginer steg.

More

Annual Report 2015

Annual Report 2015

More

Norway Seafoods Q4 2015: Høye råvarepriser, lave marginer

Oslo, 19. februar 2016: Prisene gikk opp, men resultatet ned i et kvartal der tilgangen på fisk var vanskelig og prisene på råvaren økte ytterligere. Driftsresultatet endte på -15 millioner kroner.

More

Interim Report Q4 2015

Interim Report Q4 2015

More

Norway Seafoods Q3 2015: Sterkt marked med svakere marginer

Oslo, 12. november 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i tredje kvartal på 0 millioner kroner. Resultatet inkluderer gevinst fra salg av kundekontrakter, og det underliggende driftsresultatet er svakt grunnet lavere volumer samt reduserte bruttomarginer for filet og hel fisk. 

More

Interim report Q2 2015

Oslo, 16. juli 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i andre kvartal på -16 millioner kroner. Kraftig økning i råstoffpriser gav lave marginer i et kvartal hvor salgspriser og volumer var høyere.

More

Interim Report Q1 2015

Interim Report Q1 2015

More

Norway Seafoods Q1 2015: Positivt driftsresultat

Oslo, 4. mai 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i første kvartal på 14 millioner. Priser og volumer var høyere i et kvartal hvor driften var bedre.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 570 millioner kroner, en økning på 61 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Økningen i omsetning skyldes både høyere salgspriser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Driften ved fabrikkene var mer effektiv. 

More

Annual Report 2014

Annual Report 2014

More

Norway Seafoods Q4 2014: Godt marked for torsk

Oslo, 26. februar 2015: Priser, volumer og marginer var høyere i et kvartal der etterspørselen etter torskeprodukter var god. Underliggende drift var bedre, men driftsresultatet ble negativt med -8 millioner kroner.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 442 millioner kroner, en økning på 45 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Økningen i omsetning skyldes både høyere priser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Den underliggende driften i Norge var marginalt bedre i perioden. Avsetninger, tap på valutakontrakter og nedskrivninger bidro til et negativt driftsresultat. 

More

Norway Seafoods Q3 2014: Ubenyttede markedsmuligheter for torsk

Oslo, 28. oktober 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -7 millioner kroner i tredje kvartal 2014. Prisene var høyere, men omsetningen falt på grunn av lavere volumer.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 346 millioner kroner, en reduksjon på 49 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Nedgangen i omsetningen skyldes lavere volumer. Produksjonen av filetprodukter var mindre enn i fjor. Selskapets danske virksomhet viste fortsatt resultatfremgang, mens virksomheten i Norge hadde en liten svekkelse på grunn av den reduserte aktiviteten i kvartalet.

More

Interim Report Q2 2014

Interim Report Q2 2014

More

Norway Seafoods Q2 2014: Redusert aktivitet i et bedre marked

Oslo, 16. juli 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -15 millioner kroner i første kvartal 2014. Det var høyere priser, men omsetningen falt på grunn av lavere volumer. 

More

Interim Report Q1 2014

Interim Report Q1 2014

More

Norway Seafoods Q1 2014: Bedre marked og økt aktivitet

Oslo, 29. april 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -3 millioner kroner i første kvartal 2014. Driftsmessig var kvartalet bedre enn i 2013, med høyere priser og bedre marginer. Tap på sikringskontrakter for valuta bidro til at resultatet ble negativt. Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 509 millioner kroner, en økning med 73 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Økningen i omsetning skyldes i hovedsak høyere priser. Produksjonen økte, både innenfor filet og ferdigvarer. Resultatet for virksomheten i Norge ble svekket av tap på sikringskontrakter for valuta, mens den danske virksomheten bidrog med både fremgang og med positive resultater innen alle områder.

More

Annual Report 2013

Annual Report 2013

More

Norway Seafoods Interim Report Q4 2013

Interim Report Q4 2013

More

Norway Seafoods Q3: Økt salg og nye produkter

Oslo, 28. oktober 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -9 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en svak bedring fra samme periode i 2012. Volumer og marginer var høyere enn året før.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 395 millioner kroner, en økning med 65 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen i omsetning skyldes hovedsakelig salg av større volumer. Produksjonen ble betydelig redusert i kvartalet på grunn av svak tilgang på råstoff.
More

Interim Report Q3 2013

Interim Report Q3 2013

Interim Report Q2 2013

Interim Report Q2 2013

Norway Seafoods Group Interim Report Q2 2013

Interim Report Q2 2013

Norway Seafoods Q2: Mye fisk i vanskelig marked

Oslo, 13. august 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -5 millioner kroner i andre kvartal. Volumene økte i forhold til samme periode i 2012, men marginene var noe svakere.
Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 432 millioner kroner, en økning med 32 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen skyldes hovedsakelig høyere volumer.
More

Interim Report Q1 2013

Interim Report Q1 2013

Norway Seafoods Q1: Betydelig svekket lønnsomhet

Oslo, 8. mai 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -12 millioner kroner i første kvartal. Volumene økte, men sterkt svekkede markedsforhold medførte en betydelig resultatnedgang.

Norway Seafoods hadde en omsetning i først kvartal på 434 millioner kroner, en nedgang fra 507 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i prisene på selskapets produkter.

More

Norway Seafoods Group Annual Report 2012

Annual Report 2012

More

Norway Seafoods Q4: God aktivitet, negativt driftsresultat

Oslo, 15. februar 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -6 millioner kroner i fjerde kvartal. Volumene økte, men reduserte marginer og svekkede markedsforhold medførte resultatnedgang. 2013 tegner til å bli et veldig vanskelig år for hele sektoren.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 374 millioner kroner, en økning fra 344 millioner kroner i samme periode i 2011. Økningen skyldes i hovedsak økt volum, men priser på selskapets produkter har falt, og det har vært en lavere andel av høyverdiprodukter.
More

Interim Report Q4 2012

Interim Report Q4 2012

Norway Seafoods Q3: Svekkelse i markedsforholdene

Oslo, 1. november 2012: Norway Seafoods fikk et uendret driftsresultat på -21 millioner kroner i tredje kvartal. Volumene økte, men markedsforholdene ble svekket med reduserte marginer og økt lager av ferdige produkter.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 456 millioner kroner, mot 510 millioner i samme periode i 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere pris på selskapets produkter i norske kroner, og at andelen høyverdiprodukter er redusert.
More

Interim Report Q3 2012

Interim Report Q3 2012

Norway Seafoods Q2: Økning i volum, fall i priser

Oslo, 8. august 2012: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -3 millioner kroner i andre kvartal, en forbedring fra -7 millioner kroner i samme kvartal i 2011. Selskapet opplever økning i volumet av ferske foredlede produkter, særlig for laks, samtidig som prisene reduseres.

Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 535 millioner kroner, mot 592 millioner i samme periode i 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere volum av torsk og hyse fra Norge, men også lavere priser på noen produkter.
More

Norway Seafoods Interim Report Q2 2012

Interim report Q2 2012

Norway Seafoods Interim Report Q1 2012

Interim Report Q1 2012

Norway Seafoods Group Annual Report 2011

Annual Report 2011

Norway Seafoods Group Interim Report Q4 2011

Interim Report Q4 2011

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta