Norway Seafoods is a wholly-owned subsidiary of Lerøy Seafood Group AS

As of January 1st, 2017 all news regarding Norway Seafoods AS will be published on Lerøy Seafood AS homepage. 

(..) More

Norway Seafoods er et 100 % eid datterselskap av Lerøy Seafood Group AS.

Nyheter blir fra 1. januar 2017 publisert på Lerøy Seafood AS sin hjemmeside. 

(..) More

Endring av finansiell kalender

31. oktober 2016: Norway Seafoods Group AS endrer sin finansielle kalender som følge av endret aksjonærsammensetning og informerer samtidig om at selskapet vil bli avregistrert fra NOTC-listen, i tråd med beslutning fattet av ekstraordinær generalforsamling i Norway Seafoods Group AS den 16. september 2016. 

(..) More

Styret i Norway Seafoods anbefaler Lerøys tilbud

Oslo, 21. september 2016: Styret i Norway Seafoods Group har vurdert det frivillige tilbudet fremsatt av Lerøy Seafood Group til aksjeeierne i Norway Seafoods Group. Tilbudet er på 1 krone per aksje. Styrets vurdering er at tilbudet er rimelig, og anbefaler aksjeeierne å benytte seg av tilbudet.  

(..) More

Lerøy blir ny hovedeier i Norway Seafoods

3. juni 2016: Lerøy Seafood Group har inngått avtale om å kjøpe alle Akers aksjer i Norway Seafoods. Alle andre aksjonærer vil få tilsvarende tilbud om å selge sine aksjer til Lerøy. Kjøpet må godkjennes av myndigheter både i Norge og i utlandet.

(..) More

Norway Seafoods Q2 2016: Lavere salgsvolumer

Oslo, 19. juli 2016: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i andre kvartal på minus 19 millioner. Salgsvolumene gikk ned i forhold til samme periode i 2015 og marginene på ferske produkter var svake.

(..) More

Norway Seafoods Q1 2016: Lønnsom filetproduksjon i Norge

Oslo, 4. mai 2016: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i første kvartal på 14 millioner. Filetproduksjonen i Norge var lønnsom, volumene økte, og priser og marginer steg.

(..) More

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Norway Seafoods Group AS

Oslo den 8. April 2016 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norway Seafoods Group AS. Link til nedlastning finnes i saken

(08.04.2016) More

Norway Seafoods Q3 2015: Sterkt marked med svakere marginer

Oslo, 12. november 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i tredje kvartal på 0 millioner kroner. Resultatet inkluderer gevinst fra salg av kundekontrakter, og det underliggende driftsresultatet er svakt grunnet lavere volumer samt reduserte bruttomarginer for filet og hel fisk. 

(..) More

Norway Seafoods Q4 2015: Høye råvarepriser, lave marginer

Oslo, 19. februar 2016: Prisene gikk opp, men resultatet ned i et kvartal der tilgangen på fisk var vanskelig og prisene på råvaren økte ytterligere. Driftsresultatet endte på -15 millioner kroner. 

(..) More

Anlegget i Kjøllefjord åpen for drift

(Tromsø, 12. august 2015) Norway Seafoods i Kjøllefjord åpner for drift fra mandag 17.august.
Norway Seafoods Kjøllefjord ble ilagt virksomhetskarantene i 2 måneder fra den 6.august. Karantenen er knyttet til forhold ved anlegget bakover i tid, og ikke til nye observasjoner eller mangler. Mattilsynet har begrunnet karantenen i gjentatte mangler over flere år, og manglende evne til å skape varig forbedring. Siste inspeksjon var i mai 2015, hvor det ble fattet et hastevedtak som medførte stengning av anlegget i tre dager.  Selskapet har iverksatt en rekke tiltak i etterkant av Mattilsynets inspeksjon, og har varslet klage på vedtaket om virksomhetskarantene.

(..) More

Anlegget i Kjøllefjord ilagt virksomhetskarantene på 2 måneder

(Tromsø, 4. august 2015) Mandag 3. august ble Norway Seafoods gjennom media kjent med at Mattilsynet har ilagt anlegget i Kjøllefjord  virksomhetskarantene på 2 måneder gjeldende fra 1. aug. På grunn av manglende informasjon til selskapet har Mattilsynet omgjort iverksettelsesdato til 6. august.

(04.08.2015) More

Changes in the shareholder structure of Norway Seafoods Group

Marine Harvest has sold its 11.9 % share in Norway Seafoods Group AS. The shares are now registered with an account at Nordea Bank Danmark. Norway Seafoods has been informed that Danish seafood processing company A. Espersen A/S controls the shares and through this is the second largest shareholder in Norway Seafoods with an ownership stake of 14,4 %. Converto Capital Fund, which is controlled by Aker ASA, is the largest shareholder in Norway Seafoods with 73.6 % of the shares. The list of the 20 largest shareholders in Norway Seafoods Group AS has been updated on the investor section on Norway Seafoods’ internet pages.

(..) More

Norway Seafoods Q2 2015: Reduserte marginer og negativt resultat

Oslo, 16. juli 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i andre kvartal på -16 millioner kroner. Kraftig økning i råstoffpriser gav lave marginer i et kvartal hvor salgspriser og volumer var høyere.

(16.07.2015) More

A. Espersen A/S to take over Norway Seafoods VAP Frozen customer agreements

Grenaa/Bornholm, June 9th, 2015: A. Espersen A/S, a leading Danish seafood company and Norway Seafoods A/S, the Danish subsidiary of Norway Seafoods Group AS, has entered an agreement whereas all customer agreements related Norway Seafoods frozen value added production (VAP Frozen) in Denmark will be transferred to A. Espersen A/S. The transaction includes all existing customer agreements, specifications and other immaterial assets related to the sales of products to the customers of the VAP Frozen business unit in Denmark. The transaction is expected to be completed by August 1st, 2015.

(..) More

Anlegget i Kjøllefjord i drift

(Båtsfjord, 8. mai, 2015) I forbindelse med inspeksjon av Norway Seafoods anlegg i Kjøllefjord tirsdag 5.mai fattet Mattilsynet hastevedtak knyttet til hygienen ved anlegget. Anlegget ble ilagt kjøpestopp av fisk inntil forholdene ble utbedret. Det ble iverksatt tiltak for å imøtekomme kravene fra Mattilsynet. Tilsynet godkjente anlegget for drift ved ny inspeksjon fredag 8.mai. Ingen av produktene som er solgt fra anlegget er utrygge for mennesker.

  • Vi aksepterte umiddelbart Mattilsynets vedtak og iverksatte nødvendige tiltak. Kravene til hygiene er ufravikelige. Vi er glad for at anlegget nå er godkjent igjen, sier Per Gunnar Hansen, produksjonsdirektør i Norway Seafoods.

Intern gjennomgang gjort av selskapets kvalitetsfunksjon har avdekket at egenkontrollen har sviktet. Kravene til kontroll av renhold er ikke fulgt godt nok opp.

Mattilsynet har ved enkelte tidligere inspeksjoner også identifisert avvik ved anlegget. Disse er blitt rettet opp i god dialog med Mattilsynet.

  • I Norway Seafoods skal vi ha de høyeste standarder med hensyn til hygiene og renhold. Det er ugreit når dette svikter. Trygg mat skal være av høyeste prioritet for alle i selskapet, sier Per Gunnar Hansen.
  • Våre systemer for å sikre trygg mat er solide og benyttes hver dag på en rekke ulike anlegg.. Selv om det er store mengder fisk og høy aktivitet må egenkontrollen følges. Svikt i oppfølgingen av systemene skal ikke skje. Vi ser nå nærmere på hvordan vi kan styrke kompetansen knyttet til oppfølgingen av systemene som skal sikre trygg mat til våre kunder, sier Trond Rismo, kvalitetssjef. 
(..) More

Norway Seafoods Q1 2015: Positivt driftsresultat

Oslo, 4. mai 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i første kvartal på 14 millioner. Priser og volumer var høyere i et kvartal hvor driften var bedre.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 570 millioner kroner, en økning på 61 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Økningen i omsetning skyldes både høyere salgspriser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Driften ved fabrikkene var mer effektiv. 

(..) More

Fake Invoices

We have been informed that fake Norway Seafoods invoices has been presented to customers lately. Please disregard any invoices looking like the attached, as they are nothing but fake! 

We do apologize for any inconvenience this might have caused you. 

 

(..) More

Annual Report 2014

Annual Report 2014

(..) More

Norway Seafoods Q4 2014: Godt marked for torsk

Oslo, 26. februar 2015: Priser, volumer og marginer var høyere i et kvartal der etterspørselen etter torskeprodukter var god. Underliggende drift var bedre, men driftsresultatet ble negativt med -8 millioner kroner.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 442 millioner kroner, en økning på 45 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Økningen i omsetning skyldes både høyere priser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Den underliggende driften i Norge var marginalt bedre i perioden. Avsetninger, tap på valutakontrakter og nedskrivninger bidro til et negativt driftsresultat. 

(..) More

Norway Seafoods Q3 2014: Ubenyttede markedsmuligheter for torsk

Oslo, 28. oktober 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -7 millioner kroner i tredje kvartal 2014. Prisene var høyere, men omsetningen falt på grunn av lavere volumer.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 346 millioner kroner, en reduksjon på 49 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Nedgangen i omsetningen skyldes lavere volumer. Produksjonen av filetprodukter var mindre enn i fjor. Selskapets danske virksomhet viste fortsatt resultatfremgang, mens virksomheten i Norge hadde en liten svekkelse på grunn av den reduserte aktiviteten i kvartalet.

(..) More

Ny eier overtar i Mehamn

(19.juni 2014). Mehamn Fiskeindustri AS, ved Herman Pettersen, utvikler ny aktivitet i Mehamn. Selskapet overtar Norway Seafoods anlegg og tidligere ansatte fra filetvirksomheten får tilbud om ny jobb.

Mehamn Fiskeindustri AS og Aker Seafoods Nordkyn AS har inngått avtale som innebærer ny aktivitet i Mehamn. Alle faste ansatte får tilbud om ny jobb hos ny eier. Overtagelsdato er 20. juni.

(..) More

Norway Seafoods Q2 2014: Redusert aktivitet i et bedre marked

Oslo, 16. juli 2014:
Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -15 millioner kroner i første kvartal 2014. Det var høyere priser, men omsetningen falt på grunn av lavere volumer. Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 397 millioner kroner, en reduksjon på 35 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. 

Les hele pressemeldingen
Last ned delårsrapport Q2 2014

(..) More

Produktnyhet: – Villfanget fisk rett fra havet – flere fryste kvalitetsprodukter tilgjengelig

Oslo, 19. mai 2014: Norway Seafoods lanserer i løpet av mai/juni en ny serie med kvalitetsprodukter i butikkenes frysedisker. Selskapets ambisjon er å inspirere norske forbrukere til å spise mer fisk. Dette gir bedre vekst i segmentet og økt lønnsomhet i hele verdikjeden for villfanget fisk

(..) More

Norway Seafoods Q1 2014: Bedre marked og økt aktivitet

Oslo, 29. april 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -3 millioner kroner i første kvartal 2014. Driftsmessig var kvartalet bedre enn i 2013, med høyere priser og bedre marginer. Tap på sikringskontrakter for valuta bidro til at resultatet ble negativt. Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 509 millioner kroner, en økning med 73 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. 

(29.04.2014) More

Interim Report Q1 2014

Interim Report Q1 2014

(29.04.2014) More

BAADER and Norway Seafoods join forces in the new century of Whitefish Processing

BAADER and Norway Seafoods - a successful co-operation

BAADER - as one of the leaders in developing the highest quality solutions for fish processing and Norway Seafoods - as one of Europe’s largest providers of high quality whitefish solutions are currently working together to realize a better and more efficient processing line for cod and other whitefish species.

The aim of the new processing line is better quality, a more efficient work flow and better economics for fish processors.

(08.04.2014) More

Annual Report 2013

Annual Report 2013

(21.03.2014) More

Arctic Supreme by Norway Seafoods – lansert i uke 12!

Som et ledd i vårt kvalitetsløft, har Norway Seafoods i lengre tid jobbet med et konsept som vi har kalt Arctic Supreme. Dette er et kvalitetsmerke som settes på den fineste, linefangede fisken som kommer til våre kjøpestasjoner – uavhengig av art. Vi har utviklet konseptet i samarbeid med 5 utvalgte fiskere, som alle har utmerket seg ved å levere råvarer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt fisk blir merket med en unik merkelapp med bilde av fiskeren, samt en QR-kode som leder direkte til www.arcticsupreme.no, der man finner mer informasjon om fiskerne og hvor fangsten kommer fra.

(18.03.2014) More

Norway Seafoods investerer i vekst i Nord-Norge

Norway Seafoods vil skape lønnsomhet i foredlingsvirksomheten. Det er planlagt å investere mellom 150 og 200 millioner kroner i filetanleggene i Nordland og Finnmark frem til 2017. Foredlingen videreføres og utvikles i 7 av de 8 kommuner hvor Norway Seafoods har foredlingsanlegg. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og innovasjon, skal selskapets vekststrategi trygge arbeidsplasser og øke omsetningen. 

(..) More

Interim Report Q4 2013

Interim Report Q3 2014

(..) More

Norway Seafoods Q4 2013: Økt salg og nye produkter

Oslo, 12. februar 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -28 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Driftsmessig var kvartalet svakt bedre enn i 2012 med høyere omsetning og bedre marginer. Avsetninger knyttet til utestående fordringer og tap på sikringskontrakter for valuta er en viktig årsak til det svake resultatet.

(..) More

Norway Seafoods utvider til 23 kjøpestasjoner og åpner kjøpestasjon i Forsøl

(Hammerfest, 23. januar, 2014): Norway Seafoods tar over driften av fiskebruket i Forsøl i Hammerfest kommune, og starter kjøpestasjon for villfanget fisk. Selskapet har med dette 23 kjøpestasjoner i sitt nettverk i Nord-Norge. Norway Seafoods ble for en tid tilbake kjent med at Forsøl AS ønsket å selge anlegget i Forsøl. Etter at Norway Seafoods fant at muligheten i Forsøl var interessant, ble det forhandlet frem avtaler som medfører at Norway Seafoods tar over driften av anlegget.

(..) More

Løft for økt lønnsomhet i torskenæringen

Innfører tre kvalitetsklasser og gjør om fiskemottak til kjøpestasjoner

(Båtsfjord 10.januar, 2014 / Stamsund 13.januar, 2014): Norway Seafoods lanserer som det første selskapet i industrien et gjennomgripende og konkret kvalitetsprogram som skal sette en ny standard i torskenæringen. Torsken oppnår gjennomgående for lave priser i markedet, og hele næringen sliter med lønnsomheten.
(..) More

Endelig er den her! Norway Seafoods torskeloin av villfanget, norsk torsk – nå i kjøledisken hver eneste dag!

Nå kommer en virkelig produktnyhet! Norway Seafoods 300 grams renskåret villfanget torskeloin. Loinen er populært kalt fiskens indrefilet.
(..) More

Norway Seafoods completes sale of processing operations in France

Oslo, December 2nd, 2013: Norway Seafoods has in accordance with the agreement signed August 1st, 2013 completed its sale of processing operations in France to Groupe Coopératif Maisadour, a leading French Cooperative Company. The transaction includes the processing facilities in Boulogne-Sur-Mer and Castets, agreements, equipment and inventory as well as customer contracts. The agreement also comprises the transfer of 230 employees to Groupe Coopératif Maisadour.
(..) More

Norway Seafoods Q3: Økt salg og nye produkter

Oslo, 28. oktober 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -9 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en svak bedring fra samme periode i 2012. Volumer og marginer var høyere enn året før.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 395 millioner kroner, en økning med 65 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen i omsetning skyldes hovedsakelig salg av større volumer. Produksjonen ble betydelig redusert i kvartalet på grunn av svak tilgang på råstoff.
(..) More

Interim Report Q3 2013

Interim Report Q3 2013
(..)

Norway Seafoods Q2: Mye fisk i vanskelig marked

Oslo, 13. august 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -5 millioner kroner i andre kvartal. Volumene økte i forhold til samme periode i 2012, men marginene var noe svakere.
Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 432 millioner kroner, en økning med 32 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen skyldes hovedsakelig høyere volumer.
(..) More

Interim Report Q2 2013

Interim Report Q2 2013
(..)

Norway Seafoods sells processing operations in France

Oslo, August 6th, 2013: Norway Seafoods has entered into an agreement with Groupe Coopératif Maisadour, a leading French Cooperative Company, to sell Norway Seafoods processing and sales operations in France. The transaction includes the processing facilities in Boulgone sur Mer and Castets, equipment, inventory and agreements as well as customer contracts. The agreement also comprises the transfer of 230 employees to Groupe Coopératif Maisadour. The transaction is expected to be concluded during the 4th quarter of 2013 and settled by cash payment of EUR 3.3 – 3.6 million depending on inventory level at closing.
(..) More

Norway Seafoods Q1: Betydelig svekket lønnsomhet

Oslo, 8. mai 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -12 millioner kroner i første kvartal. Volumene økte, men sterkt svekkede markedsforhold medførte en betydelig resultatnedgang.

Norway Seafoods hadde en omsetning i først kvartal på 434 millioner kroner, en nedgang fra 507 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i prisene på selskapets produkter.
(08.05.2013) More

Interim Report Q1 2013

Interim Report Q1 2013
(08.05.2013)

Annual Report 2012

Annual Report 2012
(08.03.2013)

Endelig blir norsk fisk – produsert i Norge - å finne i frysediskene!

Norway Seafoods lanserer fiskeprodukter under eget merkenavn.

• I første omgang er det basisproduktene 400 gr. fryst torskefilet og 625 gr. fryst seifilet, som nå blir å finne i Rema 1000 sine butikker fra midten av februar.
(25.02.2013) More

Norway Seafoods Q4: God aktivitet, negativt driftsresultat

Oslo, 15. februar 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -6 millioner kroner i fjerde kvartal. Volumene økte, men reduserte marginer og svekkede markedsforhold medførte resultatnedgang. 2013 tegner til å bli et veldig vanskelig år for hele sektoren.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 374 millioner kroner, en økning fra 344 millioner kroner i samme periode i 2011. Økningen skyldes i hovedsak økt volum, men priser på selskapets produkter har falt, og det har vært en lavere andel av høyverdiprodukter.
(15.02.2013) More

Interim Report Q4 2012

Interim Report Q4 2012
(15.02.2013)

Norway Seafoods sells trout farming activity in France and writes down value of assets

Oslo, January 31st, 2013: Norway Seafoods has entered into an agreement with Groupe Aqualande S.A.S to sell most of the company’s French farming operations. The transaction includes the sale of five land based trout farms in France, including biomass and operating equipment. The agreement also comprises the transfer of 30 employees to Groupe Aqualande S.A.S. The transaction is expected to be concluded during the 2nd quarter of 2013 and settled by cash payment of EUR 6.5 – 7.0 million depending on biomass at completion.
(31.01.2013) More

Norway Seafoods Q3: Svekkelse i markedsforholdene

Oslo, 1. november 2012: Norway Seafoods fikk et uendret driftsresultat på -21 millioner kroner i tredje kvartal. Volumene økte, men markedsforholdene ble svekket med reduserte marginer og økt lager av ferdige produkter.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 456 millioner kroner, mot 510 millioner i samme periode i 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere pris på selskapets produkter i norske kroner, og at andelen høyverdiprodukter er redusert.
(01.11.2012) More

Ingen nedleggelser av anlegg i Norway Seafoods

Oslo 28. september 2012: Styret i Norway Seafoods Group AS har vurdert anbefalingene fra prosjektet «Konkurransekraftig industri i nord» (KIN). Anbefalingen om å legge ned anlegg blir ikke fulgt. Styret vil gjennomføre effektiviseringstiltak innenfor den eksisterende strukturen og forventer at fisket etter torsk reguleres på en slik måte at råstofftilgangen utenom hovedsesongen blir styrket.
(28.09.2012) More

Norway Seafoods Q2: Økning i volum, fall i priser

Oslo, 8. august 2012: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -3 millioner kroner i andre kvartal, en forbedring fra -7 millioner kroner i samme kvartal i 2011. Selskapet opplever økning i volumet av ferske foredlede produkter, særlig for laks, samtidig som prisene reduseres.

Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 535 millioner kroner, mot 592 millioner i samme periode i 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere volum av torsk og hyse fra Norge, men også lavere priser på noen produkter.
(08.08.2012) More

Norway Seafoods vil satse i nord, krever politiske avklaringer

Norway Seafoods Group AS støtter Regjeringens visjon om «Norge som verdens fremste sjømatnasjon». Styret i Norway Seafoods Group AS mener det er mulig å utvikle en sjømatnæring i Norge som favner bredt. Dette forutsetter en hvitfiskindustri som er lønnsom i alle ledd og som bidrar til å opprettholde arbeidsplasser langs kysten.
(02.07.2012) More

Mer fisk og tryggere arbeidsplasser

Båtsfjord, 9. mai 2012: Norway Seafoods og Aker Seafoods presenterer onsdag og torsdag tilrådningene fra utredningen «Konkurransekraftig industri i nord». Fiskeforedlingsaktivitet i nord kan bli til lønnsom virksomhet. Det kommer frem etter en grundig prosess med innspill fra ansatte, organisasjoner og politikere.

Norway Seafoods og Aker Seafoods startet høsten 2011 en åpen prosess med målsetning om å få frem tiltak som skulle bidra til å styrke konkurransekraften til filetaktiviteten, trygge arbeidsplasser og samtidig ivareta interessene til fiskerne.
(09.05.2012) More

Norway Seafoods Q1: Stor aktivitet i høysesongen, utfordrende markedsforhold

Bilde

Oslo, 8. mai 2012: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på 30 millioner kroner i første kvartal, en forbedring på 28 millioner fra samme kvartal i 2011. Høy aktivitet ved anleggene i Norge og fordelaktig produktsammensetning oppveide reduserte priser for enkelte produktkategorier.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 648 millioner kroner, mot 595 millioner i samme periode i 2011. Økningen i omsetning skyldes høyere produksjonsvolumer.
 

(19.04.2012) More

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta