Norway Seafoods Q2 2016: Lavere salgsvolumer

(..)

Oslo, 19. juli 2016: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i andre kvartal på minus 19 millioner. Salgsvolumene gikk ned i forhold til samme periode i 2015 og marginene på ferske produkter var svake.Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 517 millioner kroner, en nedgang på 2 millioner kroner i forhold til samme periode i 2015. Salgsprisene økte, og produksjonen av filetprodukter økte. Det samlede salgsvolumet gikk noe ned.

- Den siste halvdelen av kvartalet var ekstremt krevende med veldig lav fisketakt. Lave volumer kombinert med høye råvarepriser gav svake resultater, spesielt var det dårlige marginer på ferske produkter. Det er et meget skuffende resultat, sier konsernsjef Thomas Farstad.
Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var minus 19 millioner kroner i andre kvartal, mot -16 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på -3,7 prosent, mot -3,1 prosent i andre kvartal i 2015. Kontantstrømmen fra driften i kvartalet var 83 millioner kroner, mot 65 millioner året før. Resultatet etter skatt var minus 26 millioner kroner (-17 millioner kroner i samme periode i fjor).
Netto rentebærende gjeld falt til 349 millioner kroner (432 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016). Egenkapitalandelen var på 5,0 prosent ved utgangen av kvartalet, en nedgang fra 7,4 prosent per 31.mars 2016.

Norway Seafoods har økt produksjonen av filetprodukter av fryst råstoff betydelig i kvartalet og har økt filetproduksjonen i Norge med omlag 25 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2015.   Ferskt råstoff til bearbeiding har gått ned selv om selskapets posisjon på kjøp av fisk fra kystflåten er styrket. Ved selskapets danske virksomhet er effektiviteten knyttet til produksjon av forbrukerpakninger vesentlig forbedret, men kraftig økte råvarepriser på laks medfører til dels negative marginer og fallende volumer. Lerøy Seafoods Group ASA inngikk 2.juni avtale med Aker ASA om å overta aksjemajoriteten i Norway Seafoods Group AS og har kommunisert at de har til hensikt å fremsette et tilsvarende tilbud til selskapets øvrige aksjonærer.

- Resultatet i kvartalet er preget av svak lønnsomhet i vår danske virksomhet og kraftig fallende marginer for ferske produkter i den norske virksomheten.  Vi er tilfreds med at vår strategi for å bearbeide fryst torsk gir større aktivitet på fabrikkene i Nordland og vi har forbedret vår posisjon både hos kunder og på kjøp av fisk fra kystflåten. Vi har stor tro på at Lerøy vil bli en god eier for selskapet, og vi ser frem til å starte arbeidet med å styrke selskapene og skape enda bedre løsninger for kunder i inn og utland, sier Thomas Farstad.

Delårsrapport for andre kvartal 2016 er tilgjengelig på selskapets hjemmesider ved å klikke HER


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Farstad, CEO, tel: +47 76 06 20 00                  

Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 76 06 20 00


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta