Norway Seafoods Q3 2015: Sterkt marked med svakere marginer

(..)

Oslo, 12. november 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i tredje kvartal på 0 millioner kroner. Resultatet inkluderer gevinst fra salg av kundekontrakter, og det underliggende driftsresultatet er svakt grunnet lavere volumer samt reduserte bruttomarginer for filet og hel fisk. Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 457 millioner kroner, en økning på 112 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Økningen i omsetning skyldes høyere salgspriser. Produksjonsvolum og solgt volum fra lager var lavere enn i tredje kvartal 2014.  Bruttomarginene per kilo var lavere på grunn av at råstoffkostnadene økte mer enn salgsprisene.

- Markedsforholdene for torskeprodukter er positivt, spesielt for hel fersk fisk. Filetprodukter har også steget i pris, men i mindre grad enn hel fisk. Marginene på slike produkter er derfor redusert, og dette medfører at vårt underliggende driftsresultat er negativt, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var 0 millioner kroner i tredje kvartal, mot -7 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på -0,1 prosent, mot  -2,0 prosent i tredje kvartal i 2014. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var 40 millioner kroner, mot -20 millioner året før. Resultatet etter skatt var -2 millioner kroner (-12 millioner kroner i samme periode i fjor).  Salg av kundekontrakter påvirker resultatet før finansposter med 14 millioner kroner.

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 270 millioner kroner (316 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2015). Egenkapitalandelen ble økt til 13,8 prosent i tredje kvartal fra 12,6 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Norway Seafoods har hatt en normal aktivitet ved fabrikkene i perioden. Den nye fabrikken i Forsøl i Hammerfest kommune åpnet for aktivitet mot slutten av kvartalet. Selskapet har startet implementering av ny produksjonsteknologi ved fabrikker i Norge og Danmark. Selskapet lanserte flere nye produktløsninger til forbruker ved inngangen til høsten.

- Markedet for torskeprodukter er i god utvikling. Ny produksjonsteknologi vil øke selskapets konkurransekraft etter hvert som den nå tas i bruk i våre fabrikker, sier Thomas Farstad.

Last ned rapport her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Farstad, CEO, tel: +47 76 06 20 00                   
Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 76 06 20 00


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta