Anlegget i Kjøllefjord åpen for drift

(..)

(Tromsø, 12. august 2015) Norway Seafoods i Kjøllefjord åpner for drift fra mandag 17.august.
Norway Seafoods Kjøllefjord ble ilagt virksomhetskarantene i 2 måneder fra den 6.august. Karantenen er knyttet til forhold ved anlegget bakover i tid, og ikke til nye observasjoner eller mangler. Mattilsynet har begrunnet karantenen i gjentatte mangler over flere år, og manglende evne til å skape varig forbedring. Siste inspeksjon var i mai 2015, hvor det ble fattet et hastevedtak som medførte stengning av anlegget i tre dager.  Selskapet har iverksatt en rekke tiltak i etterkant av Mattilsynets inspeksjon, og har varslet klage på vedtaket om virksomhetskarantene.Mattilsynet avslo en søknad om oppsettende virkning som følge av den varslede klagen. Norway Seafoods oppfatter at det ble gjort feil i saksbehandlingen ved dette avslaget. Spesielt mener selskapet at virksomhetskarantenen ikke er et hastevedtak, og at en klageinstans bør vurdere et slikt vedtak før det iverksettes. Mattilsynet har omgjort sitt vedtak ut fra en rimelighetsvurdering, og gitt selskapet anledning til normal drift frem til en varslet klage er ferdig behandlet.

  • Vi er glad for at Mattilsynet nå vil avvente behandling av vår klage. Vi har gjennomført en rekke tiltak siden Mattilsynets siste inspeksjon, og mattryggheten er ivaretatt. Vi satser på normal drift fremover, samtidig som vi gjennomfører flere planlagte tiltak, sier Trond Rismo, kvalitetssjef i Norway Seafoods.

Ved at Mattilsynet først påla stengning av anlegget, så har mange av fiskerne som leverte til anlegget avsluttet sin aktivitet eller dratt til andre steder. Det vil derfor ta tid å bygge opp igjen aktiviteten. Sesongen for kongekrabbe starter for alvor i september, og Norway Seafoods i Kjøllefjord er et av de viktigste mottak og bearbeidingsanlegg for fangst fra hele Finnmarkskysten.  Det er også et betydelig fiskeri i områdene rundt Kjøllefjord, hvor anlegget er viktig for mange fiskere.  

  • Det som har skjedd kan ingen gjøre noe med. Vår dialog med Mattilsynet er konstruktiv, og vi er fast bestemt på å gjenreise tilliten til anlegget i Kjøllefjord, sier Trond Rismo.

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta