Anlegget i Kjøllefjord ilagt virksomhetskarantene på 2 måneder

(04.08.2015)

(Tromsø, 4. august 2015) Mandag 3. august ble Norway Seafoods gjennom media kjent med at Mattilsynet har ilagt anlegget i Kjøllefjord  virksomhetskarantene på 2 måneder gjeldende fra 1. aug. På grunn av manglende informasjon til selskapet har Mattilsynet omgjort iverksettelsesdato til 6. august.Norway Seafoods har varslet en klage på vedtaket, og ber om at klagen får oppsettende virkning. Mattilsynet presiserer at virksomhetskarantenen iverksettes som følge av tidligere saker relatert til Kjøllefjord, og at dette ikke gjelder nye saker.

  • Vi ble overrasket over å lese vedtaket fra Mattilsynet i media før selskapet mottok vedtaket. Dette har Mattilsynet beklaget overfor oss. Vi vil påklage vedtaket. Vi må studere begrunnelsen fra Mattilsynet nærmere før klagen er klar, men vi mener uansett at en virksomhetskarantene er et lite treffsikkert tiltak, sier Trond Rismo, kvalitetssjef i Norway Seafoods.

I forbindelse med inspeksjon av Norway Seafoods anlegg i Kjøllefjord en 5.mai fattet Mattilsynet hastevedtak knyttet til hygiene ved anlegget. Etter 3-dagers stopp ble anlegget godkjent for drift.

Norway Seafoods så svært alvorlig på hastevedtaket i mai  og igangsatte umiddelbart en rekke tiltak for å sikre at matvaresikkerheten i Kjøllefjord ble ivaretatt. Dette arbeidet ble igangsatt før selskapet ble kjent med at Mattilsynet i juni varslet om en mulig virksomhetskarantene. Norway Seafoods har gjennom sommeren brukt betydelige ressurser i Kjøllefjord for å sikre varig endring, dette tett fulgt opp av ledelsen innenfor produksjon og kvalitet. Selskapet har samtidig hatt dialog med Mattilsynet etter initiativ fra Norway Seafoods, og iverksatt tiltak rettet mot kompetansehevning innenfor hygiene og matvaretrygghet blant både ledere og medarbeidere i Kjøllefjord. Dette er initiativer som fremheves som positive fra Mattilsynet i vedtaket som selskapet har mottatt.

Norway Seafoods har behandlet denne saken som svært alvorlig, og vil jobbe med anlegget fremover slik at vi opprettholder de høyeste standarder med hensyn til hygiene og renhold.

I Norway Seafoods skal vi ha de høyeste standarder også med hensyn til hygiene og renhold. Det er ugreit når dette svikter. Trygg mat skal være av høyeste prioritet for alle i selskapet, og ledelsen sentralt og lokalt har dette som sin høyeste prioritet sier Per Gunnar Hansen, produksjonsdirektør i Norway Seafoods


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta