Norway Seafoods Q2 2015: Reduserte marginer og negativt resultat

(16.07.2015)

Oslo, 16. juli 2015: Norway Seafoods fikk et driftsresultat i andre kvartal på -16 millioner kroner. Kraftig økning i råstoffpriser gav lave marginer i et kvartal hvor salgspriser og volumer var høyere.Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 519 millioner kroner, en økning på 122 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Økningen i omsetning skyldes både høyere salgspriser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Råstoffkostnadene per kilo vare økte mer enn salgsprisene, slik at marginene ble redusert. Kostnader ved fremstilling og håndtering av produktene ble redusert per kilo vare, men i mindre grad enn reduksjonen i bruttomarginer. 

 

- Markedsforholdene for torskeprodukter er positiv, men marginene for filetprodukter og fersk hel fisk har utviklet seg i gal retning. Kostnadene til råvarer har steget mer enn prisene til kundene. Vi har redusert våre tilvirkningskostnader når råstoffkostnadene holdes utenfor, men opplever totalt et fall i marginer som påvirker vårt resultat negativt, sier konsernsjef Thomas Farstad.

 

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -16 millioner kroner i andre kvartal, mot -15 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på -3,1 prosent, mot -3,8 prosent i andre kvartal i 2014. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var 65 millioner kroner, mot 6 millioner året før. Resultatet etter skatt var -17 millioner kroner (-13 millioner kroner i samme periode i fjor). 

 

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 316 millioner kroner (374 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2015). Egenkapitalandelen ble redusert fra 13,1 prosent i første kvartal til 12,6 prosent ved utgangen av kvartalet. 

 

Norway Seafoods leverte en høy andel av ferske produkter i perioden. Det var høy aktivitet ved fabrikkene i starten av kvartalet, men lavere fisketakt medførte permitteringer i siste del av kvartalet. Det forventes permitteringer ved ulike fabrikker også resten av året. Selskapet vil starte implementering av den nye filet-teknologien i Norge mot slutten av 2015 etter å ha høstet videre erfaringer med ny teknologi i andre kvartal.   

 

- Den negative utviklingen i marginbildet i filetprodukter og fersk hel fisk er bekymringsfull. Våre kunder må belage seg på at prisene må videre opp, samtidig som arbeidet med å redusere kostnadene må fortsette, sier Thomas Farstad.

Delårsrapport for andre kvartal 2015 er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: http://bedrift.norwayseafoods.com/text.cfm?path=513&id=2093&lid=3 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Farstad, CEO, tel: +47 76 06 20 00

Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 76 06 20 00


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta