Anlegget i KjĂžllefjord i drift

(..)

(Båtsfjord, 8. mai, 2015) I forbindelse med inspeksjon av Norway Seafoods anlegg i Kjøllefjord tirsdag 5.mai fattet Mattilsynet hastevedtak knyttet til hygienen ved anlegget. Anlegget ble ilagt kjøpestopp av fisk inntil forholdene ble utbedret. Det ble iverksatt tiltak for å imøtekomme kravene fra Mattilsynet. Tilsynet godkjente anlegget for drift ved ny inspeksjon fredag 8.mai. Ingen av produktene som er solgt fra anlegget er utrygge for mennesker.

  • Vi aksepterte umiddelbart Mattilsynets vedtak og iverksatte nødvendige tiltak. Kravene til hygiene er ufravikelige. Vi er glad for at anlegget nå er godkjent igjen, sier Per Gunnar Hansen, produksjonsdirektør i Norway Seafoods.

Intern gjennomgang gjort av selskapets kvalitetsfunksjon har avdekket at egenkontrollen har sviktet. Kravene til kontroll av renhold er ikke fulgt godt nok opp.

Mattilsynet har ved enkelte tidligere inspeksjoner også identifisert avvik ved anlegget. Disse er blitt rettet opp i god dialog med Mattilsynet.

  • I Norway Seafoods skal vi ha de høyeste standarder med hensyn til hygiene og renhold. Det er ugreit når dette svikter. Trygg mat skal være av høyeste prioritet for alle i selskapet, sier Per Gunnar Hansen.
  • Våre systemer for å sikre trygg mat er solide og benyttes hver dag på en rekke ulike anlegg.. Selv om det er store mengder fisk og høy aktivitet må egenkontrollen følges. Svikt i oppfølgingen av systemene skal ikke skje. Vi ser nå nærmere på hvordan vi kan styrke kompetansen knyttet til oppfølgingen av systemene som skal sikre trygg mat til våre kunder, sier Trond Rismo, kvalitetssjef. © Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta