Norway Seafoods Q2 2014: Redusert aktivitet i et bedre marked

(..)

Oslo, 16. juli 2014:
Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -15 millioner kroner i første kvartal 2014. Det var høyere priser, men omsetningen falt på grunn av lavere volumer. Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 397 millioner kroner, en reduksjon på 35 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. 

Les hele pressemeldingen
Last ned delårsrapport Q2 2014Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 397 millioner kroner, en reduksjon på 35 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Nedgangen i omsetningen skyldes lavere volumer. Produksjonen av filetprodukter ble redusert og det var en reduksjon i salg av rund fisk. Volumet av ferske og fryste value added produkter hadde en marginal økning. Selskapets danske virksomhet hadde fremgang innenfor alle områder, mens det var en svekkelse i resultatene for den norske virksomheten på grunn av den lave aktiviteten.

- Bruttomarginene er svakt bedret, og bevisst arbeid med marked og kvalitet gir resultater. Redusert tilgang på torsk og hyse i kvartalet har bidratt til redusert aktivitet og omsetning, og det finansielle resultatet er selvsagt svært skuffende, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -15 millioner kroner i andre kvartal, mot -5 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen var på -3,8 prosent, mot -1,1 prosent i andre kvartal i 2013. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var 6 millioner kroner, mot -26 millioner året før. Resultatet etter skatt var -13 millioner kroner (-9 millioner kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 287 millioner kroner (290 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2014. Egenkapitalandelen var 19,4 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 18,7 prosent ved utgangen av forrige kvartal. 

Norway Seafoods lanserte flere vellykkede produkter i perioden. Anlegget i Mehamn er solgt, og dermed er overkapasiteten i filetproduksjonen redusert. Det forventes likevel at tilgangen på råstoff fremover vil være mindre enn behovet for stabil produksjon og for utvikling av markeder for ferske produkter. Arbeidet med utvikling og implementering av ny teknologi går som planlagt, og det forventes at ny teknologi på sikt vil bidra til å redusere produksjonskostnadene i filetvirksomheten. Virksomheten i Danmark har hatt fremgang innenfor alle områder i 2014 sammenlignet med 2013, og denne fremgangen forventes å fortsette.

- Markedet for kvalitetsprodukter av torsk er i bedring. Ren, vill og mager mat etterspørres av forbrukere hele året. Vi fortsetter derfor vårt arbeid med å bygge markeder for torskeprodukter av høy kvalitet. Betydningen av samhandling mellom fiskeflåte og industri for vellykket markedsutvikling blir stadig tydeligere, noe som står i sterk kontrast til at fisket faktisk blir mer og mer konsentrert i tid. Vår operasjonelle prioritet er å effektivisere produksjonen, samtidig fortsetter vi arbeidet med en råstoff-strategi som gir bedre grunnlag for lønnsom markedsutvikling, sier Thomas Farstad.

Delårsrapport for andre kvartal 2014 kan lastes ned på selskapets hjemmesider:

http://www.norwayseafoods.com / Investors / Financial results

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Farstad, CEO, tel: +47 76 06 20 00
Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 76 06 20 00

Om Norway Seafoods

Norway Seafoods er et ledende selskap innenfor foredling av torskefisk og annen kvalitetssjømat med aktiviteter i Norge og Danmark. Norway Seafoods omsatte i 2013 for 1,7 milliarder kroner og sysselsetter rundt 870 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på OTC-listen. Vennligst se www.norwayseafoods.com for ytterligere informasjon.


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta