Løft for økt lønnsomhet i torskenæringen

(..)
Innfører tre kvalitetsklasser og gjør om fiskemottak til kjøpestasjoner

(Båtsfjord 10.januar, 2014 / Stamsund 13.januar, 2014): Norway Seafoods lanserer som det første selskapet i industrien et gjennomgripende og konkret kvalitetsprogram som skal sette en ny standard i torskenæringen. Torsken oppnår gjennomgående for lave priser i markedet, og hele næringen sliter med lønnsomheten.


En av hovedårsakene er for ujevn og dårlig kvalitet på fisken. Norway Seafoods tar nå grep for et sterkere kvalitetsfokus i torskenæringen og innfører blant annet kvalitetsstandarder og prisdifferensiering i sine innkjøp. I tillegg gjøres fiskemottakene om til kjøpestasjoner og blir den sentrale arenaen for kvalitetsarbeidet sammen med fiskerne.

Norway Seafoods opplever at markedet etterspør bedre kvalitet på norsk torsk. Kvaliteten er i dag varierende og gjennomgående for dårlig. Dette har bakgrunn i at fisken ikke håndteres godt nok fra sjø til bord. Resultatet er dårligere lønnsomhet for både fisker, industri og handel.

- Vår ambisjon er å få nordmenn til å spise mer torsk. For å få dette til må kvaliteten bedres, og dette må gjøres i alle ledd i verdikjeden. Fiskerne og industrien er i samme båt, og lønnsomhet i alle ledd kan vi først oppnå når vi har kvalitet i alle ledd, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Norway Seafoods.

Norway Seafoods har 22 kjøpestasjoner langs kysten i Nord-Norge, enten i egen regi eller i nært partnerskap med andre. Norway Seafoods vil satse på kjøpestasjonene, og flere kan komme til i nettverket. Kjøpestasjonene er den viktigste arenaen for å løfte kvaliteten i norsk torskenæring.

- Vi endrer fra fiskemottak til kjøpestasjoner. Vi har «tatt i mot» fisk i generasjoner, endringen til å kjøpe fisk fra fiskerne er historisk og skal være mer enn bare ord. Vi vil satse på kjøpestasjonene, utvikle kunnskap og kompetanse om kvalitet i vår egen organisasjon, og sammen med fiskerne løfte kvaliteten for norsk torsk. Vi investerer i kjøpestasjonene, ikke minst er det viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet, slik at vi ivaretar kvaliteten på fisken vi kjøper, sier Per Gunnar Hansen, produksjonsdirektør i Norway Seafoods.

Kvalitetsløftet for norsk torskenæring starter med råvaren. Det er bred enighet politisk og i næringen om at kvaliteten må bedres. Forskning underbygger både at kvaliteten er for dårlig og at problemet forplanter seg gjennom verdikjeden, med dårligere lønnsomhet for alle involverte som resultat.

Kvalitetsløftet starter med en grundigere og transparent kvalitetsvurdering av råstoffet som kjøpes. Norway Seafoods tar i bruk et enkelt og praktisk system for å vurdere fiskens kvalitet. Systemet bygger på Norges Råfisklag sine retningslinjer. Sentrale forhold er bløgging, tekstur/rødslåtthet, sløying og temperatur. Fisken vil bli gradert i tre klasser; Kvalitet 1 (god), Kvalitet 2 (ordinær) og Kvalitet 3 (dårlig). Pris til fisker vil variere, basert på kvalitet og markedsforhold for øvrig. Enkle visuelle hjelpemidler vil bidra til at kriterier og vurderinger er godt synlige, og være til hjelp både for fiskere og ansatte på kjøpestasjonene.

- Prisdifferensiering er det viktigste virkemiddelet for å fremme kvalitet. Ofte betales det samme pris, selv om kvaliteten er ulik. Vurdering av kvalitet skal være uavhengig av geografi, sesong og marked. Kvalitet skal være et fast holdepunkt i en næring som ellers er dynamisk og skiftende. Ulike kvaliteter må også holdes adskilt og ikke blandes. Vi skal utvikle oss, og det skal vi gjøre sammen med fiskerne. Kvalitet skal være lønnsomt for alle, sier Ørjan Nergaard, råstoffsjef i Norway Seafoods.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Farstad, konsernsjef, tel: +47 76 06 20 00
Per Gunnar Hansen, produksjonsdirektør, tel +47 976 83319
Ørjan Nergaard, råstoffsjef, tel +47 947 97000

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta