Norway Seafoods Q3: Økt salg og nye produkter

(..)
Oslo, 28. oktober 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -9 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en svak bedring fra samme periode i 2012. Volumer og marginer var høyere enn året før.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 395 millioner kroner, en økning med 65 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen i omsetning skyldes hovedsakelig salg av større volumer. Produksjonen ble betydelig redusert i kvartalet på grunn av svak tilgang på råstoff.


- Vi er tilfredse med at salget har økt, noe som viser at de lavere prisene på torsk etter hvert har effekt i markedet. Marginene er også svakt bedret, men i for liten grad til å dekke driftskostnadene. Svakere råstofftilgang som et resultat av dårlig fiske har medført at produksjonsaktiviteten har gått ned, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -9 millioner kroner i tredje kvartal, mot -13 millioner kroner i samme periode året før. EBIT-marginen var på -2,4 prosent, mot -4,1 prosent i tredje kvartal i 2012. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var 9 millioner kroner. Resultatet etter skatt var 5 millioner kroner (-22 millioner kroner i samme periode i fjor), hvorav 11 millioner var knyttet til virksomhet under avvikling (-8 millioner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 282 millioner kroner (309 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2013). Egenkapitalandelen var 18,5 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 18,7 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Norway Seafoods har lansert nye produkter i norsk handel i høst, men forventer at marginene forblir lave for foredlede sjømatprodukter. Selskapet vil legge vekt på videre markedsutvikling og styrke arbeidet med å få frem ny teknologi som kan bedre konkurransekraften. Deler av den franske virksomheten ble solgt i tredje kvartal og det bli inngått avtale om salg av andre deler av den franske virksomheten, noe som forventes gjennomført i fjerde kvartal.

- Vi vil fortsette å bygge markedsposisjoner både i Norge og utlandet for norsk hvitfisk. Norsk filetindustri er ikke konkurransedyktig i dag, og vi ser at konkurransen fra andre produsentområder enn Kina er sterkt økende. Utvikling og innføring av ny teknologi og bedre tilgang til lønnsomt råstoff hele året vil være nødvendig for å bygge markedsposisjoner og øke driftsmarginene, sier Thomas Farstad.

Delårsrapport for tredje kvartal 2013 er tilgjengelig på selskapets hjemmesider på: http://www.norwayseafoods.com/text.cfm?path=539,561&lid=3

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Farstad, CEO, tel: +47 76 06 20 00
Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 76 06 20 00

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta