Norway Seafoods Q2: Mye fisk i vanskelig marked

(..)
Oslo, 13. august 2013: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -5 millioner kroner i andre kvartal. Volumene økte i forhold til samme periode i 2012, men marginene var noe svakere.
Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 432 millioner kroner, en økning med 32 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen skyldes hovedsakelig høyere volumer.


- Vårt aktivitetsnivå har vært høyere enn i samme periode i 2012, og marginene er bedre enn i første kvartal, men lavere enn i samme periode i 2012. At vi ikke leverer et overskudd på driften er skuffende, dette viser at tilgang på råstoff ikke er nok når markedet er vanskelig, sier konsernsjef Thomas Farstad.
Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -5 millioner kroner i andre kvartal. EBIT-marginen var på -1,1 prosent, mot -0,2 prosent i andre kvartal i 2012. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var -26 millioner kroner. Resultatet etter skatt var -9 millioner kroner (-4 millioner kroner i samme periode i fjor), hvorav -1 millioner var knyttet til virksomhet under avvikling (+2 millioner i samme periode i fjor).
Netto rentebærende gjeld økte til 309 millioner kroner (278 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2013). Egenkapitalandelen var 18,7 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 20,6 prosent ved utgangen av forrige kvartal.
Norway Seafoods har lansert flere nye produkter i norsk handel i 2013, men forventer at markedsforholdene samlet sett forblir vanskelige for foredlede sjømatprodukter.
- Vi har fremgang med hensyn til å bygge markedsposisjoner, men marginene i driften er for lave. Videre markedsutvikling og kontinuerlig arbeid med å iverksette tiltak som reduserer kostnadene er helt nødvendig for å sikre hvitfiskindustrien i Norge, sier Thomas Farstad.
Delårsrapport for første kvartal 2013 er tilgjengelig på selskapets hjemmesider på:
http://www.norwayseafoods.com/text.cfm?path=513&lid=3

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Farstad, CEO, tel: +47 70 11 86 00
Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 70 11 86 00

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta