Norway Seafoods Q3: Svekkelse i markedsforholdene

(01.11.2012)
Oslo, 1. november 2012: Norway Seafoods fikk et uendret driftsresultat på -21 millioner kroner i tredje kvartal. Volumene økte, men markedsforholdene ble svekket med reduserte marginer og økt lager av ferdige produkter.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 456 millioner kroner, mot 510 millioner i samme periode i 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere pris på selskapets produkter i norske kroner, og at andelen høyverdiprodukter er redusert.


- Volumene øker og aktiviteten er bra, men vi ser at markedsforholdene har strammet seg kraftig til. Kundene kjøper enklere produkter og prisene i markedene går nedover, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods resultat før finansposter (EBIT) var -21 millioner kroner. EBIT-marginen var på -4,6 prosent i tredje kvartal, mot -4,0 prosent i tredje kvartal i 2011. Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal var -13 millioner kroner. Resultat etter skatt var -22 millioner kroner (-21 millioner kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld økte til 315 millioner kroner (290 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2012). Egenkapitalandelen var 27,7 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 30,5 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Norway Seafoods forventer at markedsforholdene forblir vanskelige, og at dette blir en større utfordring enn tilgangen på råstoff i en periode fremover.

- Vi har lagt til side anbefalingene om å legge ned anlegg i Norge. Det er bra at tilgangen på råstoff ser ut til å bli bedre enn på lenge. Markedsforholdene er til gjengjeld sterkt svekket og vi er bekymret for den videre utviklingen med hensyn til priser og varelager. Arbeidet med effektivisering fortsetter, samtidig vil vi se på muligheten for en forenkling av selskapets struktur og produksjon, sier Thomas Farstad.

Delårsrapport for tredje kvartal 2012 ligger vedlagt.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Farstad, CEO, tel: +47 70 11 86 00
Gunnar Aasbø-Skinderhaug, CFO, tel: +47 70 11 86 00

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta