Norway Seafoods Q2: √ėkning i volum, fall i priser

(08.08.2012)
Oslo, 8. august 2012: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -3 millioner kroner i andre kvartal, en forbedring fra -7 millioner kroner i samme kvartal i 2011. Selskapet opplever økning i volumet av ferske foredlede produkter, særlig for laks, samtidig som prisene reduseres.

Norway Seafoods hadde en omsetning i andre kvartal på 535 millioner kroner, mot 592 millioner i samme periode i 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere volum av torsk og hyse fra Norge, men også lavere priser på noen produkter.


- Salg av ferske foredlede produkter har økt med 18 prosent målt i volum, men prisene er reduserte fra i fjor. Spesielt i Danmark er vi fornøyd med den økte aktiviteten og vår styrkede posisjon. Volumene av laks øker, men prisene er fallende både for laks og for hvitfisk, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Norway Seafoods.

Norway Seafoods resultat før finansposter (EBIT) var -3 millioner kroner. EBIT-marginen var på -0,6 prosent i andre kvartal, mot -1,2 prosent i andre kvartal i 2011. Kontantstrøm fra driften i andre kvartal var 40 millioner kroner. Resultat etter skatt var -4 millioner kroner (-10 millioner kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 290 millioner kroner (322 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2012) som følge av redusert arbeidskapital. Egenkapitalandelen var 30,5 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 29,4 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Norway Seafoods forventer et fortsatt krevende marked på grunn av de økonomiske utfordringene i Europa. Selskapet fortsetter å gjennomføre tiltak for å redusere kostnadene ved de ulike produksjonsenhetene, både i og utenfor Norge.

- Vi har en kostnadsbase i Norge som er for høy og arbeidet med å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak er en av våre viktigste prioriteter fremover. Behovet for slike tiltak øker i et usikkert marked. Så langt i år er det et prisfall for fersk torskefilet på om lag 10 prosent og en stadig sterkere norsk kronekurs gir ytterligere motvind, sier Thomas Farstad.

Delårsrapporten for andre kvartal ligger vedlagt.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Farstad, CEO, tel: +47 70 11 86 00
Gunnar Aasbø-Skinderhaug, CFO, tel: +47 70 11 86 00

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta