Norway Seafoods vil satse i nord, krever politiske avklaringer

(02.07.2012)
Norway Seafoods Group AS støtter Regjeringens visjon om «Norge som verdens fremste sjømatnasjon». Styret i Norway Seafoods Group AS mener det er mulig å utvikle en sjømatnæring i Norge som favner bredt. Dette forutsetter en hvitfiskindustri som er lønnsom i alle ledd og som bidrar til å opprettholde arbeidsplasser langs kysten.


Styret konstaterer at norsk filetindustri er sterkt svekket. Det er et faktum at mer enn 2 000 filetarbeidsplasser er lagt ned de siste 20 årene, og at lønnsomheten i denne delen av sjømatnæringen i dag er for lav til å gjennomføre nødvendige investeringer. Norway Seafoods er i dag den klart største aktøren i norsk filetindustri. Skal filetindustrien være en del av norsk sjømatnæring i fremtiden, noe styret ønsker, er det helt nødvendig å bedre rammebetingelsene.

Selskapets tillitsvalgte har gjennom LO tatt initiativ til en dialog med myndighetene om nødvendige endringer for å bedre rammebetingelsene for landbasert foredling av hvitfisk. Styret ser på dette som et viktig og riktig initiativ, og ser frem til en rask avklaring samt konkrete tiltak som vil bedre rammebetingelsene for foredling av hvitfisk i Norge.

Norway Seafoods arbeider for å sikre en fremtid for norsk hvitfiskindustri, og styret vurderer blant annet de anbefalinger som selskapet har mottatt i forbindelse med prosjektet «Konkurransekraftig Industri i Nord». Tilrådningene i rapporten inkluderer blant annet at mer fisk samles i færre og større anlegg. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag i arbeidet med å skape lønnsomhet og trygge arbeidsplasser, ønsker styret i tillegg innspill og en åpen og fordomsfri dialog med alle berørte parter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Farstad, konsernsjef Norway Seafoods, +47 70 11 86 00

© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta