Norway Seafoods Q1: Stor aktivitet i h√łysesongen, utfordrende markedsforhold

Bilde (19.04.2012)

Oslo, 8. mai 2012: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på 30 millioner kroner i første kvartal, en forbedring på 28 millioner fra samme kvartal i 2011. Høy aktivitet ved anleggene i Norge og fordelaktig produktsammensetning oppveide reduserte priser for enkelte produktkategorier.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 648 millioner kroner, mot 595 millioner i samme periode i 2011. Økningen i omsetning skyldes høyere produksjonsvolumer.
 -Vi har hatt en positiv start på 2012 basert på rekordhøye volumer av torsk i Norge og en økt evne til å styre produksjonen mot mer attraktive alternativer i et svekket marked. Ute i Europa er markedet krevende, men vi er fornøyde med å ha økt vår produksjon av ferdigvarer til detaljist-segmentet, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Norway Seafoods.

Norway Seafoods resultat før finansposter (EBIT) var 30 millioner kroner. EBIT-marginen var på 4,6 prosent i første kvartal, mot 0,3 prosent i første kvartal i 2011. Kontantstrøm fra driften i første kvartal var -30 millioner kroner. Resultat før skatt (PBT) var 26 millioner kroner (-5 millioner kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld økte til 322 millioner kroner (275 millioner kroner ved utgangen av 2011) som følge av økt arbeidskapital i høysesongen. Egenkapitalandelen var 29,4 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 31,0 prosent ved utgangen av 2011.

Norway Seafoods forventer et fortsatt krevende marked på grunn av de økonomiske utfordringene i Europa.
Høyt fiske etter torsk i Norge i årets første måneder medfører at det vil være en krevende råstoff-tilgang videre i 2012, til tross for en bedret regulering av fisket. Selskapet øker sin innsats innenfor salg og markedsføring og vurderer tiltak ved deler av virksomheten for å bedre lønnsomheten.

- Vår utredning om hvilke tiltak som er nødvendig for å bedre konkurransekraften i den norske foredlingsvirksomheten vil bli presentert til ansatte og politikere. Utredningene og konklusjonene er basert på de fakta som er kommet frem gjennom bred involvering både internt og eksternt. Det er ikke tatt noen beslutning, og vi vil arbeide videre med utgangspunkt i disse konklusjonene, sier Thomas Farstad.

Delårsrapport for første kvartal 2012 ligger <a data-cke-saved-href="upload/files/norway_seafoods_group_as_q1-2012.pdf" href="upload/files/norway_seafoods_group_as_q1-2012.pdf" self"="" class="link">vedlagt

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Aasbø-Skinderhaug, CFO, tel: +47 70 11 86 00


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta